Úpravny vod a vodovody

Úkolem úpravny vody je upravovat surovou vodu z vodních zdrojů tak, aby splňovala veškeré, zákonem stanovené limity. Ať se jedná o povrchovovu vodu nebo vodu z vrtů, je třeba ji nějakým způsobem upravit, než se dostane ke koncovému spotřebiteli.

Vzhledem k rozdílným vlastnostem surových vod je vždy nutné přizpůsobit technologii úpravny tak, aby byla připravena bezpečně se vypořádat s výkyvy a změnami jejich kvality i kvantity.

V rámci realizace úpraven vody společnost dodává:

Společnost ARKO TECHNOLOGY, a. s. je dodavatelem celých technologickcýh bloků, ale provádí i parciální dodávky, úpravu nebo modernizaci jednotlivých stupňů čistícího procesu, včetně stavby a vystrojení čerpacích stanic a vodojemů.