Projekční činnost

Středisko projekce zajišťuje projektovou a inženýrskou činnost v oblasti vodního hospodářství s bližším zaměřením na strojně-technologickou část problematiky čištění odpadních vod, dopravy a úpravy pitné vody, zejména:

V případě požadavku na realizaci „Vybraných činností ve výstavbě“ vymezených stavebním zákonem, tyto činnosti zajišťovány autorizovanými osobami z řad projekce.

Projekce kooperuje při výběru subdodavatelů, posuzování nabídek, zejména pak technických specifikací s ohledem na kvalitativní požadavky projektu a investora. Dále zajišťuje technickou pomoc a spolupráci při realizaci díla, při tvorbě harmonogramu, během funkčních zkoušek a uvádění zařízení do provozu. Středisko disponuje výkonnými grafickými stanicemi pro tisk v rozsahu od běžných dokumentů až po velkoformátové výkresy, zařízením pro kopírování a skenování maloformátových i velkoformátových předloh a dále zařízením pro dokončovací zpracování dokumentace jako je skládání výkresů, vazby či laminování dokumentů.