Solární sušárny kalů

Společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s., je partnerem pro návrh a dodávku solárních sušáren firmy SolarTiger®.

Při odpařování vody v solárních sušárnách se používá přírodní sluneční záření. K ochraně kalů proti dešti je plocha sušárny krytá transparentním materiálem. Plocha pro sušení kalu je ohraničena betonovými vodicími kolejnicemi. Přirozené sluneční záření dopadá na povrch kalu. Kal se zahřeje a odpařená voda se odvádí do vzduchu proudícího v zařízení (Důvodem je přírodní vyrovnávání tlaku mezi tlakem par v kalu z odpadních vod a parciálním tlakem vody ve vzduchu). V případě stejné teploty je vlhký vzduch lehčí než suchý vzduch. Proto výměna vzduchu probíhá přes klapky ve střeše.

 

Díky technologii SolarTiger® se kal rozprostře a provzdušňuje rovnoměrně po celé šířce haly. Kal se proto může dopravovat v podélném směru chodby. Na konci haly je poté suchý kal vynášen šnekovým dopravníkem případně kolovým nakladačem do kontejnerů a odvážen k dalšímu zpracování.

 

Díky technologii SolarTiger® je spotřeba pouze 20 až 25 kWh elektrické energie na 1 000 l odpařené vody.