Rootsova rotační dmychadla Kaeser OMEGA

Společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s., je autorizovaným partnerem pro návrh, dodávku a servis rotačních dmýchadel Kaeser OMEGA®.

 

ROZSAH POUŽITÍ

Rotační dmýchadla se používají zejména pro následující oblasti použití:

Vodní hospodářství

Větrání čistících nádrží a zpětný proplach filtrů vyžaduje dostupnost a spolehlivost při poskytování velkých dodávaných množství stejně jako nízkou pulzační hladinu, nízkou hladinu zvuku a dobrou energetickou účinnost rotačních dmychadel.

Ofukovací vzduch

Rotační dmychadlo jako centrální, hospodárné zásobovací zařízení pro ofukovací a/nebo chladící vzduch; KAESER management systémy koordinují nasazení více agregátů v jedné stanici.

Pneumatická přeprava

Rotační dmychadla dodávají "hnací sílu" pro přepravu sypkých a granulovitých látek (i v dusíkové atmosféře) v tlakovém a sacím provozu.

Mobilní aplikace

Rotační dmychadla jsou nasazována v tlakovém a v sacím provozu v mobilních míchacích zařízeních, jakož i v přepravovacích vozidlech a vozidlech na čištění silnic.

 

Přehled výhod

Snadná údržba

Zástrčkové panely v krytu, které slouží k útlumu hluku, nabízí pohodlný přístup pro všechny údržbové práce, třeba pro kontrolu a výměnu filtrů a oleje, nebo dotahování klínových řemenů.

Energeticky úsporné motory

Hnací motory IEC Premium*** (IP 55 s izolační třídou F) s vysokým stupněm účinnosti zajišťují nejlepší hospodárnost dmychadlových agregátů a výrazně méně se zahřívají.

Automatické dotahování řemene

Kolébka motoru s napínacími pružinami automaticky zajišťuje nezávisle na hmotnosti motoru optimální napětí klínového řemenu a tím konstantně dobrý stupeň účinnosti přenosu. To snižuje náklady na údržbu a energii.

Snadná výměna převodového oleje

Převodový olej se bez velkých nároků na montáž vypouští přes potrubí umístěné vedle dvířek skříně.

Nezávislý ventilátor

Oddělený motor pro ventilátor zvukového krytu zaručuje vždy nejlepší chlazení – především při otáčkově regulovaném provozu.

Dobré vedení chladícího vzduchu

Vstup chladícího vzduchu na hnacím motoru a nasavání technologického vzduchu zvenčí zajišťuje optimální chlazení. Výsledkem je maximální stupeň účinnosti při vysoké zatížitelnosti.

Nízké provozní náklady.

Chladící vzduch dmychadla a motoru je nasáván z chladnějšího okolí do protihlukového krytu. 

To zlepšuje nejen účinnost elektromotoru, ale také vede při stejném hnacím výkonu k vyššímu využitelnému proudu vzduchu (Nm³) a tím k nižší specifické spotřebě výkonu.

Tiché s nízkou pulzací.

Možné venkovní instalace.

Odlehčený rozběh.

Dálková kontrola a vizualizace provozních stavů.

 

Projekce a plánování

Návrh správné velikosti přináší úspory při provozu.

Stanovení velikosti dmýchadla se provádí pomocí návrhového programu.

Pro každé pracoviště jsou na výběr rozdílná KAESER dmýchadla.

Dmýchadla Kaeser OMEGA® jsou konstruována až do 1000 mbar(g). Díky pečlivému stanovení správné velikosti dmýchadla je často možné zabránit přechodu na další velikost.

To snižuje nejen investiční náklady, ale také především běžné provozní náklady, neboť menší, rychleji pracující dmychadla, pracují téměř vždy výrazně hospodárněji. Navíc jsou dopravním proudem lépe chlazeny, což zvyšuje jejich životnost a vyžaduje menší chladící výkon u sypkých hmot citlivých na teplo.

Pro aplikační inženýry a zákazníky vyvinul KAESER počítačový program, který pro danou aplikaci okamžitě zjistí nejhospodárnější typ dmychadla, který se nejvíce blíží požadavkům.

 

Koncepce a konstrukce

Inovativní, vysoce kvalitní výrobky

Nepřetržitý výzkum a další zdokonalování zajišťují technický náskok výrobků KAESER. Tak vznikají dmychadla s nejvyšší hospodárností, spolehlivostí a bezúdržbovým chodem.

Obrábění rotorů

Při jemném broušení rotorů pracují CNC profilové brusky s přesností v rozsahu mikrometrů [precision]

Práškový nástřik

Zvukové kryty získávají svůj jakostní povrch v ekologicky nezávadném procesu nástřiku prášku s proti poškrábání a korozi odolnou krycí vrstvou vypálenou při 180-ti °C.

Kontrolní místnost

Před vestavěním do příslušného agregátu absolvuje každý dmychadlový blok zkušební chod při maximální zátěži.

Měření a kontrola

Pro zajištění konstantní kvality "puntíčkářsky" měříme všechny skříně bloků a rotory na dodržení přípustných tolerancí.

Zpracování skříně

Pro zajištění konstantně vysoké kvality vznikají skříně pro bloky rotačních dmychadel stejně jako rotory v moderních, klimatizovaných CNC obráběcích centrech firmy KAESER.

Flexibilní výroba

Krátké dodací doby, přistupování na individuální přání zákazníků a vynikající kvalita jsou výsledkem moderních, flexibilních výrobních postupů.

Jistota je jistota

Při vydání jsou všechna nastavení a napětí klínových řemenů optimalizovány výrobcem; navíc jsou dmychadlové bloky plněny převodovým olejem.

 

Příslušenství pro rotační dmýchadla Kaeser OMEGA

Různé aplikace rotačních dmychadel často vyžadují specifickou kvalitu vzduchu. Existují například na teploty citlivé sypké hmoty nebo takové, které se při příliš vysoké vlhkosti vzduchu slepují. Problematicky se také může projevit znečištění pracovního vzduchu vyvolané částečkami v okolním vzduchu. Pro tento a mnoho dalších případů nabízí KAESER nejen velký výběr chladičů a sušiček, ale i různých modelů filtrů. Tímto se snaží využít své bohaté zkušenosti vedoucího dodavatele systémů, aby byly komponenty na výrobu a úpravu vzduchu navzájem optimálně sladěny. Rozmanitost variant řízení navíc umožňuje přizpůsobit dodávané množství každé dmychadlové stanice aktuální spotřebě vzduchu.

Odvlhčení

Adsorpčními a/nebo vymrazovacími sušičkami je možné dosáhnout aplikačně vhodného stupně vlhkosti/rosného bodu pracovního vzduchu.

Chlazení

Hospodárné dochlazovače typu ACA dosahují při optimální regulaci tlaku snížení teploty na 30 °C při okolní teplotě 20 °C.

Filtrování

Aplikačně specifické filtry na straně sání nebo výtlaku zajišťují nezbytný stupeň čistoty vzduchu.

Řízení až 16-ti dmychadel

Management systému tlakového vzduchu SIGMA AIR MANAGER koordinuje podle provedení 4, 8 nebo 16 dmychadel jedné stanice a zajišťuje rovnoměrné vytížení.

Startovací tlačítko

Spouštěč hvězda-trojúhelník (s možností dálkového ovládání), ovládání ventilátoru zvukového krytu, počítadlo provozních hodin a KAESER CONTROL, rozhraní k servisu, jsou umístěny ve skříňovém rozvaděči.

Regulátor otáček typu OFC

Frekvenční měniče umožňují plynulé řízení otáček dmychadla a – tlakovým senzorem – regulování tlaku. Řídící jednotka koordinuje frekvenční měnič a dmychadlový agregát. Signální vstupy a výstupy, jakož i Profi-Bus připojení zvyšují mnohostrannost.

Výměník tepla

S tepelným výměníkem integrovatelným do systémů zpětného získávání tepla lze technologický vzduch silně ochladit i při vysokých okolních teplotách.

Pracovní klima...
...zajišťují vzájemně sladěné komponenty jako třeba protidešťová žaluzie, ventilátory a tlumiče hluku přiváděného a odváděného vzduchu.

 

Servis

Originální náhradní díly a servis Kaeser OMEGA

Ke dmýchadlům Kaeser námi dodaným nebo jiným způsobem provozovaných v České republice poskytujeme komplexní servisní zabezpečení. Prosím kontaktujte nás na trvalé prodejní a servisní lince +420 725 789 166.