Vodovod Těmice, rekonstrukce úpravny vody

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Obec Těmice
Termín realizace: 10/2006 - 09/2007
Generální projektant:Voding Hranice, s.r.o.

Předmětem tohoto díla bylo vystrojení tří vrtů (dvou stávajících HV3 a 6 a jednoho nového vrtu ozn. HV7), rekonstrukce zařízení ve strojovně úpravny vody (tj. filtrace vody, dávkování manganistanu a chlornanu, sycení kyslíkem, čerpadla pro dopravu vody do vodojemu), výměna potrubí a armatur v úpravně i akumulační nádrži a přisazené armaturní šachtě akumulační nádrže, úprava zařízení v armaturní šachtě jímky prací vody, doplnění zařízení v armaturní komoře vodojemů. Pro uvedené strojní zařízení se provedla úprava elektroinstalace včetně části měření a řízení provozu. Rekonstrukce probíhala za plného provozu úpravny vody po dílčích etapách za zvýšeného dohledu obsluhy na způsob provozování. Rekonstrukce musela respektovat přednostní zajištění vody pro spotřebitele.

Vodovod Těmice, rekonstrukce úpravny vody Vodovod Těmice, rekonstrukce úpravny vody Vodovod Těmice, rekonstrukce úpravny vody Vodovod Těmice, rekonstrukce úpravny vody

Zpět na přehled