Vodovod Lutín, propojení Lutín-Třebčín

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Generální dodavatel stavby
Investor:Obec Lutín
Termín realizace: 09/2011 - 06/2012
Generální projektant:Voding Hranice spol. s r.o.

Stavba „Vodovod Lutín – propojení Lutín-Třebčín“ je dílo v hodnotě 14,7 mil. Kč bez DPH. V Lutíně se zasíťovala vodovodním řadem ulice Za Rybníčkem, K Trati, ul. Třebčínskou a propojily vodovodní řady v Lutíně a Třebčíně. Nová rozvodná vodovodní síť v Lutíně nyní slouží k doplnění současné a napojení nové výstavby v okrajové části obce. Nový propojovací řad do Třebčína, včetně podzemní AT stanice, nahradil současný nevyhovující místní zdroj. Vzhledem k finanční náročnosti této stavby bylo požádáno o dotaci z dotačního titulu Ministerstva zemědělství a žádosti bylo vyhověno. Společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. zahájila práce na díle 1. září 2011. Slavnostní předání díla se uskutečnilo k 26.4.2012 v Třebčíně.

Vodovod Lutín, propojení Lutín-Třebčín

Zpět na přehled