ÚV Želivka, Výměna dmychadel a potrubí dmychadel filtrace FI a FII

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Termín realizace: 08/2008 - 07/2009
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s.
Náhrada stávajících tří dmychadel pracího vzduchu ve strojovně filtrace FI za dvě nová dmychadla, změna napájecího napětí, osazení nových armatur, potrubní propojení, úprava ŘS včetně nových prvků M+R, výstavba nového podzemního kolektoru mezi suterény stávajících budov filtrací FI a FII včetně potrubního propojení a armatur, drobné stavební práce-bourání, úpravy a začištění povrchů, opravy obkladů a dlažeb, ubourání 1 ks základu pro dmychadlo. Náhrada stávajících tří dmychadel pracího vzduchu v provozní čerpací stanici FII za dvě nová dmychadla, osazení nových armatur, potrubní propojení, úprava ŘS včetně nových prvků M+R. Ubourání 1 ks základu pro dmychadlo, úpravy a začištění povrchů, opravy obkladů a dlažeb.
ÚV Želivka,  Výměna dmychadel a potrubí dmychadel filtrace FI a FII ÚV Želivka,  Výměna dmychadel a potrubí dmychadel filtrace FI a FII ÚV Želivka,  Výměna dmychadel a potrubí dmychadel filtrace FI a FII ÚV Želivka,  Výměna dmychadel a potrubí dmychadel filtrace FI a FII ÚV Želivka,  Výměna dmychadel a potrubí dmychadel filtrace FI a FII

Zpět na přehled