Úpravna vody České Budějovice

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Statutární město České Budějovice
Termín realizace: 08/2007 - 09/2008
Generální projektant:EKO EKO, s.r.o.
Předmětem díla byla výstavba úpravny pitné vody, která probíhala v letech 2007 – 2008. Zkušební provoz byl na úpravně vody České Budějovice zahájen v lednu 2009. Surová voda je přiváděna do úpravny vody z vrtů BP-3 a BP-4 potrubím DN 200 až DN 400. Maximální kapacita obou vrtů s ohledem na ostatní vodní zdroje v dané lokalitě je 80 l/s. Hloubka každého vrtu je 350 m. Dominantou ÚV České Budějovice je 8 tlakových pískových filtrů. Upravená voda je tlačena čerpadly z ÚV potrubím do vodojemu Hosín, ze kterého už gravitačně voda přitéká do Českých Budějovic. ÚV České Budějovice a její vrty jsou záložním vodním zdrojem pro toto město. Součástí tohoto projektu byla výstavba nové ČOV Opatovice pro 100 obyvatel.
Úpravna vody České Budějovice Úpravna vody České Budějovice Úpravna vody České Budějovice Úpravna vody České Budějovice Úpravna vody České Budějovice

Zpět na přehled