Slatinice – havarijní stav stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Generální dodavatel stavby
Investor:Obec Slatinice
Termín realizace: 09/2011 - 11/2011
V rámci této stavby byl vybudován nový výtlak ze zdroje do vodojemu, nový zásobovací řad z vodojemu a nová rozvodná vodovodní síť v obci. Úpravy stávajícího vodojemu zahrnovaly především rozdělení jedné nádrže na dvě nezávislé nádrže (jedině tak bylo možno vyhovět požadavku na střídavé odstavení komor a jejich vyčištění a sanitace) a vybudování nové sedlové střechy nad nadzemní částí vodojemu. Ve vodojemu bylo provedeno nové potrubí a strojní vybavení a nové stavební a technologické elektroinstalace včetně MaR. Ve stávajícím zdroji byla vyměněna ponorná čerpadla. Ze stávajícího zdroje je možné čerpat maximálně 4,5 l/s. Vodojem Slatinice i vodní zdroj jsou napojeny na vodárenský dispečink. (Foto zdroj: www.slatinice.com [2012-08-15])
Slatinice – havarijní stav stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy Slatinice – havarijní stav stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy Slatinice – havarijní stav stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy Slatinice – havarijní stav stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy Slatinice – havarijní stav stávajícího zdroje a vodojemu – úpravy

Zpět na přehled