Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Termín realizace: 08/2005 - 09/2007
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s.
Rekonstrukce zahrnovala výměnu a doplnění stávajícího zařízení. Jednalo se o úpravu skladování vápenného hydrátu, vestavbu nových ocelových zásobních nádrží do stávajících betonových sil. Byly vyměněny dva stávající dávkovače vápenného hydrátu. Byly osazeny zásobní a homogenizační nádrže včetně míchání a měření koncentrace vápenného mléka. Rekonstrukcí bylo vyřešeno čerpání vápenného mléka do sytičů a byla také zrekonstruována kompresorová stanice. Další částí rekonstrukce byla přestavba dvou nových linek na výrobu nasycené vápenné vody. Obě linky jsou tvořeny lamelovými sytiči a navazujícím technologickým zařízením (dávkovací vřetenová čerpadla, potrubí, armatury, ocelové konstrukce, zařízení na dávkování flokulantu). Byly provedeny i stavební úpravy – sanace stropů, sanace podpůrné ocelové konstrukce, oprava příjezdové komunikace a stavební úpravy místnosti sytičů. Byla rekonstruována také elektroinstalace (silová elektroinstalace, přístroje na měření a regulaci – automatizovaný systém řízení, datová elektroinstalace). Součástí rekonstrukce byla rekonstrukce ústředního vytápění a zřízení osobního výtahu.
Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka Rekonstrukce vápenného hospodářství, ÚV Želivka

Zpět na přehled