Rekonstrukce ozonizace ÚV Želivka

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Generální dodavatel stavby
Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Termín realizace: 05/2009 - 04/2010
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s
Úpravna vody Želivka je klíčovým zdrojem pitné vody nejen pro hlavní město Prahu, ale také pro oblasti ve Středočeském kraji a v kraji Vysočina. Už od roku 1991 je na této úpravně v provozu linka ozonizace, sestávající se z jednoho generátoru ozonu o výkonu 36 kg/h a třech směšovacích nádrží. Tento systém postupně přestával vyhovovat hlavně z hlediska stability provozu. Rekonstrukce byla prováděna uvnitř areálu úpravny vody, a to v budově ozonizace a měrném objektu. Nově byl vybudován sklad kyslíku u budovy ozonizace. Zařízení pro výrobu a směsování ozonu bylo umístěno do stávajících prostor budovy ozonizace. Ve strojovně ozonizace byly instalovány dva generátory ozonu včetně rozvaděčů a frekvenčních měničů. Dále byly ve strojovně umístěny tři katalytické destruktory ozonu WEDECO, pro každou nádrž jeden. Výtlak z destruktorů je veden stávajícími komíny. V přítokové armaturní komoře budovy ozonizace byla umístěna tři nová čerpadla chladicí vody, nátoková potrubí DN 1200 do nádrží ozonizace byla zachována. Pro směšování ozonu s vodou bylo u každého nátokového potrubí umístěno čerpadlo dílčího proudu, injektor ozonu do vody a statický mísič od britské firmy Statiflo International Ltd. Hlavní kontaktní statické mísiče byly z hydraulických důvodů umístěny do dna napouštěcích komor směšovacích nádrží. Stavba byla oceněna v soutěži „Vodohospodářská stavba roku 2010“ v kategorii stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod. (http://www.sweco.cz/cs/Czech-Republic/Sluzby/Voda-a-zivotni-prostredi/Vodarenstvi/Upravna-vody-elivka--rekonstrukce-ozonizace/[2012-08-10])
Rekonstrukce ozonizace ÚV Želivka Rekonstrukce ozonizace ÚV Želivka Rekonstrukce ozonizace ÚV Želivka Rekonstrukce ozonizace ÚV Želivka Rekonstrukce ozonizace ÚV Želivka

Zpět na přehled