Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Generální dodavatel technologie
Investor:Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Termín realizace: 6/2012-10/2013
Generální projektant:VODING HRANICE, spol. s r.o.

Společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. se na rekonstrukci úpravny vody v Kroměříži podílela jako generální dodavatel technologie. V rámci rekonstrukce úpravny vody se nahradilo strojní zařízení v celém rozsahu novým zařízením (s výjimkou zařízení na dávkování plynného chloru a míchadel ve flokulaci). Byla provedena změna technologie spočívající nahrazením vápenného mléka ozonizací pro separací železa a manganu ve vodě. Kompletní rekonstrukcí prošel i stávající systém dispečinku a byla provedena i rekonstrukce a rozšíření laboratoří.

Projekt Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž obdržel cenu České komory autorizovaných ineženýrů a techniků činných ve výstavbě za rok 2014. 

Rozsáhlý článek o tomto projektu zahrnuje publikace ČKAIT Inženýrská komora 2016. Odkaz na článek je zde:  ÚV Kroměříž

Zpět na přehled