Břeclav – úpravna vody Kančí obora

Úpravny vod a vodovody

ARKO TECHNOLOGY a.s.
subdodavatel technologie v rámci “Sdružení ÚV Kančí obora”
Investor:Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Termín realizace: 04/2013 - 10/2015
Generální projektant:AQUA PROCON s.r.o.

Firma ARKO TECHNOLOGY, a.s. byla součástí sdružení tří firem, které se podílely na kompletní rekonstrukci úpravny vody o max. kapacitě 140 l/s a rekonstrukci přilehlého jímacího území. Naší částí byla kompletní výměna strojů a zařízení. Veškeré technologické části úpravny bylo nutné provádět za neustálého chodu úpravny, tudíž bylo nesmírně obtížné přepojování jednotlivých celků a s tím spojená provizoria. Zajímavostí je, že veškeré potrubní propoje, které jsou provedeny na úpravně, jsou z polypropylenového potrubí, což bylo ve velkých dimenzích obzvláště obtížné pro svařování a montáž.

Novinkou bylo přejití dezinfekce vody z plynného chloru na technologii chlordioxidu. 

Zpět na přehled