Provozování vodohospodářského zařízení Lutín

Provozování vodohospodářských zařízení

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Provozovatel VHZ
Investor:Obec Lutín
Termín realizace: 07/2005 - 12/2014
Pro čištění odpadních vod v dané lokalitě je navržena moderní technologie, která trvale zaručí vysokou kvalitu vyčištěných odpadních vod v souladu s platnými legislativními požadavky. Při návrhu rekonstrukce ČOV bylo nutné v maximální možné míře využít stávající objekty. Nová technologie zahrnuje mechanické předčištění a následné biologické čištění odpadních vod aktivačním procesem se zvýšeným odstraňováním dusíkatého znečištění založeným na principu biologické nitrifikace a denitrifikace. Navržená technologie vytvořila rovněž podmínky pro průběh biologického odstraňování sloučenin fosforu. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován, aerobně stabilizován a odvodňován na strojním zařízení (dekantační odstředivce).
Provozování vodohospodářského zařízení Lutín Provozování vodohospodářského zařízení Lutín Provozování vodohospodářského zařízení Lutín Provozování vodohospodářského zařízení Lutín

Zpět na přehled