Odbahnění nádrže VD Hostivař

Ostatní stavby

ARKO TECHNOLOGY a.s.
lídr sdružení "Čistá Hostivař"
Investor:Hlavní město Praha
Termín realizace: 04/2011 - 09/2011
Realizace projektu celkové revitalizace vodního díla Hostivař, a to včetně odbahnění, které svým objemem (197 000 m3) několikanásobně převyšuje všechny doposud v Praze prováděné odbahňovací práce. Samotná revitalizace vodního díla se skládá z několika různých více či méně viditelných prací, z nichž nejvýraznější je samotné odbahnění.
Odbahnění nádrže VD Hostivař Odbahnění nádrže VD Hostivař

Zpět na přehled