Zvýšení zpracování koksochemické linky - rekonstrukce ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Mittal Steel Ostrava, a.s.
Termín realizace: 02/2004 – 12/2005
Generální projektant:Hutní projekt a.s. , Frýdek Místek
Realizovaná stavba se dotkla technologií dvou provozních souborů – předčištění fenolčpavkových vod a biologické čistírny fenolčpavkových vod. Předčištění fenolčpavkových vod zajišťuje písková filtrace tj. pískové filtry, čerpadla, nádrže a kompletní propojovací potrubí. Vše je provozováno v automatickém provozu.
Zvýšení zpracování koksochemické linky - rekonstrukce ČOV Zvýšení zpracování koksochemické linky - rekonstrukce ČOV Zvýšení zpracování koksochemické linky - rekonstrukce ČOV Zvýšení zpracování koksochemické linky - rekonstrukce ČOV Zvýšení zpracování koksochemické linky - rekonstrukce ČOV

Zpět na přehled