Zábřeh - Intenzifikace a rozšíření ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Termín realizace: 06/2001 – 09/2003
Generální projektant:AQUATIS, a.s.
Počet EO:57 000 EO
Rekonstrukce a modernizace ČOV se týkala rekonstrukce objektu šnekové čerpací stanice a lapáku štěrku, rekonstrukce objektu česlovny, výstavby objektu pračky a třídičky písku, rekonstrukce strojního vybavení lapáku písku, opravy a doplnění technologického zařízení usazovací nádrže, opravy a doplnění technologického zařízení stávajících dosazovacích nádrží, výstavba povodňové čerpárny, rekonstrukce stávajících aktivačních nádrží na dešťovou zdrž, objektu strojního zahuštění přebytečného kalu, výstavby nové vyhnívací nádrže (VN), rekonstrukce a doplnění technologického vybavení VN, strojovny VN a kotelny, rekonstrukce stávající uskladňovací nádrže, rekonstrukce plynojemu, odsíření plynu, rekonstrukce strojního odvodnění kalu, výstavby provozní budovy a velínu.
Zábřeh - Intenzifikace a rozšíření ČOV Zábřeh - Intenzifikace a rozšíření ČOV Zábřeh - Intenzifikace a rozšíření ČOV Zábřeh - Intenzifikace a rozšíření ČOV Zábřeh - Intenzifikace a rozšíření ČOV

Zpět na přehled