VESELÍ NAD MORAVOU - rekonstrukce ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:VaK Hodonín, a.s.
Termín realizace: 04/2008 - 11/2009
Generální projektant:DUIS s.r.o.
V rámci realizace rekonstrukce ČOV byla dnes již nefunkční aktivační nádrž přebudována na dešťovou zdrž s vyplachovací klapkou. Stávající dosazovací nádrž, jejíž stavebně-technický stav je již na konci životnosti, byla kompletně rekonstruována včetně stírání dna i hladiny a odčerpáváním plovoucích nečistot. Byla vybudována nová dosazovací nádrž o průměru 17,5 m. Uskladňovací nádrže budou provzdušňovány a doplněny odtahem kalové vody.
VESELÍ NAD MORAVOU - rekonstrukce ČOV VESELÍ NAD MORAVOU - rekonstrukce ČOV VESELÍ NAD MORAVOU - rekonstrukce ČOV VESELÍ NAD MORAVOU - rekonstrukce ČOV VESELÍ NAD MORAVOU - rekonstrukce ČOV

Zpět na přehled