ÚČOV Trója - rekonstrukce vyhnívacích nádrží VN11 a VN12

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Dodavatel strojní části
Investor:SMP CZ, a.s.
Termín realizace: 26.2.2014-2.4.2015
Generální projektant:SWECO Hydroprojekt
Investiční náklady:20 693 tis. Kč

Vyhnívací nádrže byly rekonstruovány z důvodu provedení sanací betonových nádrží a výměny vystrojení vnitřních potrubí z nevyhovujících litinových a ocelových trub za nerezové. Dále byla osazena nová míchací čerpadla s tepelnou izolací a vyhříváním topným kabelem vnějších potrubí a sestava míchacích trysek uvnitř VN12.

 

Zpět na přehled