ÚČOV Praha - řešení havarijního a předhavarijního stavu

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Termín realizace: 02/2010 - 02/2011
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s.
Stav některých stavebních objektů, strojů a zařízení současné ÚČOV se nacházel v havarijním a předhavarijním stavu. Pro bezproblémový chod ÚČOV bylo nezbytné některé z těchto zařízení rekonstruovat nebo vyměnit. Vzhledem ke stáří a poškození hydraulické části čerpadel bylo nutno provést výměnu čerpadel. V místě současného nakládání odvodněného kalu inteligentním úpravníkem bylo realizováno nové čerpání odvodněného kalu pístovými čerpadly do kalového sila a do kontejnerů. Potrubí přebytečného kalu ze starých dosazovacích nádrží až do „kalového hříbku“ bylo uvedeno do provozu již v roce 1967 a bylo na konci životnosti. Čerpací stanice přebytečného kalu slouží k přečerpávání přebytečného kalu z nových dosazovacích nádrží do manipulačních nádrží. Výměna se dotkla i kompletního vystrojení všech tří čerpacích stanic strojně zahuštěného kalu. Znamenalo to výměnu 5 kusů vřetenových čerpadel.
ÚČOV Praha - řešení havarijního a předhavarijního stavu ÚČOV Praha - řešení havarijního a předhavarijního stavu

Zpět na přehled