ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Termín realizace: 01/2006 - 10/2006
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s.
Počet EO:1 600 000 EO
Tři stávající turbodmychadla, která se nalézala v havarijním stavu, byla demontována a postupně nahrazena vícestupňovými odstředivými dmychadly Gardner Denver (USA), jejíž výhradním zástupcem pro ČR a Slovensko je firma ARKO TECHNOLOGY, a.s. Výkon každého dmychadla je 43 000 m3/hod. Tato dmychadla byla vybrána na základě požadavku na jednoduchost a spolehlivost s minimálními nároky na obsluhu a údržbu a v neposlední řadě i s ohledem na minimální hlučnost a přenos vibrací. Součástí dodávky bylo kromě vlastního řídicího systému dmychadla i řešení regulace výkonu dmychárny podle údajů sond rozpuštěného kyslíku a individuální kompenzace každého dmychadla včetně kompenzace celé čistírny. Při volbě typu a výkonu dmychadla vycházel investor ze situace na ÚČOV, z dosavadních zkušeností se stávajícími turbodmychadly a budoucích potřeb, a to i s ohledem na stav po výstavbě nové vodní linky.
ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže ÚČOV Praha – dmychadla pro aktivační nádrže

Zpět na přehled