Technická infrastruktura – RYBÁŘE v Hodoníně - I. etapa, 3. stavba - kanalizace

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Generální dodavatel stavby
Investor:Město Hodonín
Termín realizace: 08/2009 - 11/2009

Předmětem veřejné zakázky bylo vybudování vodovodu a kanalizace v lokalitě „Rybáře“. Stavba obou inženýrských sítí je rozdělena na dvě části. V 1.části stavby vodovodu bylo postaveno cca 377 m řadů (DN 100,150) včetně přípojek (DN 32) a v 2.části stavby vodovodu bylo přepojeno celkem 112,1 m přípojek PE 100 SDR 11 DN 32. V 1.části stavby kanalizace bylo vybudováno cca 366 m stok z PP DN 250 – 400 a cca 190 m odboček pro přípojky. V 2.části stavby kanalizace bylo realizováno cca 311 m stok z PP DN 250 a 300 a cca 144 m odboček pro přípojky.

Technická infrastruktura – RYBÁŘE v Hodoníně - I. etapa, 3. stavba - kanalizace Technická infrastruktura – RYBÁŘE v Hodoníně - I. etapa, 3. stavba - kanalizace Technická infrastruktura – RYBÁŘE v Hodoníně - I. etapa, 3. stavba - kanalizace Technická infrastruktura – RYBÁŘE v Hodoníně - I. etapa, 3. stavba - kanalizace

Zpět na přehled