Strakonice - Intenzifikace ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Dodavatel technologické části
Investor:Město Strakonice
Termín realizace: 03/2010 - 12/2011
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s.,
Hlavním cílem projektu bylo zajištění čištění odpadních vod v aglomeraci Strakonice v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České Republiky. Základem projektu je intenzifikace (zvýšení účinnosti) stávající čistírny odpadních vod Strakonice. V souvislosti s její intenzifikací dojde k mírnému navýšení kapacity ČOV. Dále v rámci projektu byla vybudována splašková kanalizace v lokalitě Dražejov. Projektová dokumentace pro 29 podprojektů zahrnuje intenzifikaci ČOV Strakonice Kapacita ČOV po intenzifikaci 75 000 EO. Rekonstrukce a novostavba kanalizačních stok DN 300-1800 v celkové délce 15 km, nově připojení obyvatelé 1 462 EO. (http://www.sweco.cz/cs/Czech-Republic/Sluzby/Voda-a-zivotni-prostredi/Kanalizace-a-itni-odpadnich-vod/Strakonice--intenzifikace-OV-a-rekonstrukce-kanalizace/[2012-08-10]); (http://www.strakonice.eu/content/strakonice-%E2%80%93-intenzifikace-cov-doplneni-kanalizace[2012-08-10])
Strakonice - Intenzifikace ČOV Strakonice - Intenzifikace ČOV Strakonice - Intenzifikace ČOV

Zpět na přehled