Rekonstrukce šnekového čerpacího soustrojí Modřany

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Termín realizace: 03/2005 - 09/2005
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s.
Předmětem díla byla rekonstrukce čerpací stanice Modřany, která slouží k přečerpávání splaškových a dešťových vod. Rekonstrukce spočívala v náhradě šnekového čerpadla a kalových čerpadel novými ponornými kalovými čerpadly dešťových a splaškových vod. Čerpadla splaškových vod byla napojena na stávající plastová výtlačná potrubí s indukčními průtokoměry. Čerpadla dešťových vod byla vybavena novými nerezovými výtlaky včetně indukčních průtokoměrů.
Rekonstrukce šnekového čerpacího soustrojí Modřany Rekonstrukce šnekového čerpacího soustrojí Modřany Rekonstrukce šnekového čerpacího soustrojí Modřany Rekonstrukce šnekového čerpacího soustrojí Modřany Rekonstrukce šnekového čerpacího soustrojí Modřany Rekonstrukce šnekového čerpacího soustrojí Modřany

Zpět na přehled