Rekonstrukce ČOV Uničov

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
dodavatel strojní části
Investor:VHS Olomouc a.s.
Termín realizace: 04/2002 – 05/2003
Generální projektant:AQUATIS, a.s.
Počet EO:25 000 EO
Odpadní vody natékají do kompaktního zařízení na hrubé předčištění typu HUBER. Mechanicky předčištěná odpadní voda přitéká z kompaktního zařízení HUBER gravitačně potrubím DN 500 do sací jímky vstupní čerpací stanice. Tlakový vzduch z dmychárny je veden do provzdušňovaného lapáku písku a jímky fekálií. V dmychárně jsou umístěna dvě dmychadla. Pro účely mechanického čištění přiváděných odpadních vod byla zrekonstruována stávající kruhová usazovací nádrž o průměru 15 m. Usazovací nádrž je vybavena novým technologickým zařízením se stíráním dna a hladiny.
Rekonstrukce ČOV Uničov Rekonstrukce ČOV Uničov Rekonstrukce ČOV Uničov Rekonstrukce ČOV Uničov Rekonstrukce ČOV Uničov

Zpět na přehled