Rekonstrukce a rozšíření ČOV Brno - Modřice

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
dodavatel strojní části
Investor:ONDEO Degrémont (Francie)
Termín realizace: 04/2002 – 12/2003
Generální projektant:AQUATIS, a.s.
Počet EO:490 000 EO
Společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. se podílela jak na rekonstrukci staré části, tak i na vybudování nové. Provedla kompletní rekonstrukci tří linek dvoukomorových lapáků písku, vystrojení zahušťovací nádrže kalu a flotační nádrže, vystrojení dvou vyhnívacích nádrží novou technologií včetně zařízení na jímání bioplynu, výrobu a montáž provzdušňovacích roštů a osazení aeračních elementů v aktivačních nádržích, dodávku a montáž vystrojení šesti kusů dosazovacích nádrží o průměru 50 m včetně pojezdových mostů.
Rekonstrukce a rozšíření ČOV Brno - Modřice Rekonstrukce a rozšíření ČOV Brno - Modřice Rekonstrukce a rozšíření ČOV Brno - Modřice Rekonstrukce a rozšíření ČOV Brno - Modřice Rekonstrukce a rozšíření ČOV Brno - Modřice

Zpět na přehled