Ratíškovice – dobudování ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:VaK Hodonín, a.s.
Termín realizace: 04/2008 - 11/2009
Generální projektant:Pöyry Environment, a.s.
Stavebně byly sanovány stávající objekty, na kterých se vyskytovaly trhliny a praskliny – dešťová zdrž, aktivační, dosazovací a usazovací nádrž. Nově byly technologickým zařízením vystrojeny objekty dešťové zdrže, česlovny, čerpací stanice, lapáku písku, aktivace včetně dmýchány, dosazovací a uskladňovací nádrže. Navíc byl na přítoku do ČOV vybudován nový lapák štěrku včetně hrubých česlí. Dále byly provedeny úpravy rozvaděčů a nové motorové napájecí rozvody, instalovány prvky měření a regulace a zapojen nový řídící systém. Byla opravena vnitřní komunikace a oplocení ČOV.
Ratíškovice – dobudování ČOV Ratíškovice – dobudování ČOV Ratíškovice – dobudování ČOV Ratíškovice – dobudování ČOV Ratíškovice – dobudování ČOV

Zpět na přehled