Kroměříž - Intenzifikace a rozšíření ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel technologie
Investor:IMOS Zlín s.r.o.
Termín realizace: 05/2002 – 12/2003
Generální projektant:AQUATIS, a.s.
Počet EO:45 000 EO
Intenzifikace a rozšíření ČOV Kroměříž v sobě zahrnovala rekonstrukci hrubého předčištění, šnekové čerpací stanice, usazovací nádrže, dosazovací nádrže, výstavbu nové dosazovací nádrže. Předmětem rekonstrukce a rozšíření byly dále tyto objekty - aktivační nádrže, dmychárna, strojní zahuštění přebytečného kalu, mechanické odvodňování kalu, hygienizace kalu, 4 ks vyhnívacích nádrží, kotelna, kogenerační jednotka, čerpací stanice kalů, povodňová čerpací stanice, plynojem a uskladňovací nádrže.
Kroměříž - Intenzifikace a rozšíření ČOV Kroměříž - Intenzifikace a rozšíření ČOV Kroměříž - Intenzifikace a rozšíření ČOV Kroměříž - Intenzifikace a rozšíření ČOV Kroměříž - Intenzifikace a rozšíření ČOV Kroměříž - Intenzifikace a rozšíření ČOV Kroměříž - Intenzifikace a rozšíření ČOV

Zpět na přehled