Krnov - intenzifikace ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
lídr sdružení "ARKO TECHNOLOGY - ŽSD"
Investor:Město Krnov
Termín realizace: 03/2010 - 10/2011
Generální projektant:KONEKO spol. s r.o.
Počet EO:70 000 EO
Jedna z největších investičních akcí města Krnova posledních let - rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod. Čistírna odpadních vod je po rekonstrukci kapacitnější a výkonnější. Je připravena na očekávaný nárůst znečištění odpadních vod přitékajících na čistírnu a také na další přítok splaškových vod z okrajových částí města, kde se kanalizace teprve bude budovat. Přestavba přispěla rovněž k tomu, že zařízení i v budoucnu udrží kvalitu vypouštěných odpadních vod do toku řeky Opavy a splní standardy čištění dle požadavků vodního zákona. Dalším plusem je výrazné snížení hluku technologického zařízení. Nejnákladnější částí stavby byla intenzifikace a dobudování kalového hospodářství včetně zařízení na hygienizaci kalu. Kalové hospodářství v současnosti disponuje volnou kapacitou pro likvidaci nejrůznějších tekutých organických odpadů. Vznikající bioplyn spalují nové kogenerační jednotky dostatečného výkonu. Byly provedeny i patřičné úpravy provozních silnoproudých rozvodů, měření a regulace, trafostanice byla zrekonstruována tak, že v případě povodní nebude zatopeno její vybavení a nedojde k jejímu vyřazení z provozu. Rekonstrukce čistírenských provozních souborů a stavebních objektů probíhala za plného provozu.
Krnov - intenzifikace ČOV

Zpět na přehled