KANALIZACE A ČOV POTĚHY, TUPADLY, HORKY A DROBOVICE

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
člen "Sdružení Kanalizace a ČOV Tupadly"
Investor:ROZVOJ VENKOVA, dobrovolný svazek obcí
Termín realizace: 04/2010 - 12/2011
Generální projektant:Ing. Oldřich Rec
Počet EO:3 000 EO

Odvedení splaškových vod z obcí Potěhy, Tupadly, Horky a Drobovice na společnou ČOV. Splaškové vody jsou svedeny do čerpacích šachet, které jsou napojeny podružnými řady z potrubí na hlavní kanalizační řady Byla vybudována čerpací stanice, ČOV pro 3000 EO - biologické čištění odpadních vod.

KANALIZACE A ČOV POTĚHY, TUPADLY, HORKY A DROBOVICE KANALIZACE A ČOV POTĚHY, TUPADLY, HORKY A DROBOVICE

Zpět na přehled