Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
Dodavatel technologické části
Investor:Město Litovel
Termín realizace: 06/2010 - 08/2012
Generální projektant:Vodohospodářsko inženýrské služby spol. s r.o.
V rámci projektu „Kanalizace a ČOV Litovel – dokončení“, který podpořila Evropská unie – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státní fond životního prostředí ČR, došlo k výstavbě nové kanalizační sítě na Uničovském předměstí, v ul. Švermova a v místní části Chořelice. Dále došlo k intenzifikaci ČOV a rekonstrukci čerpacích stanic Rybníček, Doubravka, Pavlínka a Chořelice. Dokončením kanalizace ve městě Litovel došlo k napojení nově na ČOV znečištění odpovídajících 570 ekvivalentních obyvatel. Intenzifikací stávajících čerpacích stanic bylo odstraněno hydraulické přetížení stok při intenzivních srážkách. Cílem intenzifikace ČOV byla dostavba biologické linky tak, aby ČOV byla schopná odbourávat látky Nc a Pc v požadované míře pro velikost této ČOV dle stávající legislativy. Projekt má pozitivní vliv na životní prostředí především snížením látkového zatížení díky zvýšené účinnosti ČOV v odstraňování výše uvedených látek. V neposlední řadě má projekt zásadní význam pro charakter města, řeky Moravy a celé Litovelské Pomoraví vůbec.
Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení Kanalizace a ČOV Litovel - dokončení

Zpět na přehled