Intenzifikace ČOV Rokycany

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Město Rokycany
Termín realizace: 09/2000 – 11/2003
Generální projektant:Hydroprojekt Praha, a.s.
Počet EO:30 000 EO
Byl rekonstruován objekt hrubého předčištění (lapák štěrku, česlovna, lapák písku). Pro mechanické vyčištění odpadní vody byla navržena rekonstrukce strojního vybavení stávající podélné usazovací nádrže. Stávající aktivační nádrž byla přestavěna na nádrž regenerace kalu a denitrifikační nádrž. Pro zajištění potřebného vnosu kyslíku je navržen systém jemnobublinné aerace s možností využít stávajících provzdušňovacích roštů. Jako zdroj tlakového vzduchu pro jemnobublinný aerační systém jsou navrženy dva kusy stávajících rotačních dmychadel. Pro potřebu nitrifikace byla vybudována nová nitrifikační nádrž. Celkové rozměry nádrže jsou 40 x 11 m. Dosazovací nádrže tvoří dvojice stávajících a dvojice nových nádrží. Stávající dvě dosazovací nádrže o průměru 15 m byly rekonstruovány. Výstavba nových dosazovacích nádrží byla navržena na nezastavěnou plochu v místě odtoku vyčištěné vody z čistírny. Jedná se o dvě kruhové dosazovací nádrže o průměru 16 m s hloubkou vody 4 m u stěny nádrže.
Intenzifikace ČOV Rokycany Intenzifikace ČOV Rokycany Intenzifikace ČOV Rokycany Intenzifikace ČOV Rokycany

Zpět na přehled