Intenzifikace ČOV Mohelnice

Čistírny odpadních vod a kanalizace

Investor:OHL ŽS, a.s.
Počet EO:9800

Projekt obsahoval intenzifikaci stávající mechanicko – biologické čistírny odpadních vod na kapacitu 9800 EO. Byla provedena obnova a doplnění mechanického předčištění. Lapák štěrku byl doplněn zařízením pro propírání a třídění vytěženého materiálu, byly instalovány nové strojní česle s integrovaným lapákem písku (součástí je zařízení na propírání a lisování shrabků) a instalován separátor písku s integrovaným praním písku. Aktivační nádrže jsou řešeny jako nízkozatěžovaná aktivace se dvěma samostatnými D-N linkami, které mají předřazenou zónu regenerace vratného kalu.

Původní dosazovací nádrže byly rekonstruovány a nově vystrojeny. Nově byla vybudována aerobní stabilizace kalu. Kal je po odvodnění skladován v nadzemním silu.

Zpět na přehled