Hodonín – rekonstrukce ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:VaK Hodonín, a.s.
Termín realizace: 04/2008 - 11/2009
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s.
Rekonstrukce ČOV představuje úpravy na přívodní stoce před ČOV, zvýšení kapacity vstupních čerpacích stanic, opravu druhé usazovací nádrže. Úpravy v kalovém hospodářství zahrnují doplnění energetického využití bioplynu instalací kogenerační jednotky, osazení linky odvodnění kalu novou dekantační odstředivkou, instalaci zařízení pro skladování a dopravu kalu - obdélníkové ocelové silo 100 m3. Dále budou doplněny energetické rozvody, měření a regulace a systém řízení technologického procesu. Ostatní objekty ČOV jejichž stavební stav neodpovídá současným standardům budou rekonstruovány z důvodů snížení nákladů na opravy a údržbu.
Hodonín – rekonstrukce ČOV Hodonín – rekonstrukce ČOV Hodonín – rekonstrukce ČOV Hodonín – rekonstrukce ČOV Hodonín – rekonstrukce ČOV

Zpět na přehled