Doloplazy - odkanalizování obce

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Obec Doloplazy
Termín realizace: 11/2009 - 09/2010
Počet EO:1 645 EO

Odkanalizování zastavěného území obce Doloplazy a odvedení vod na novou ČOV. Vybudováním nových stok a ČOV se zabránilo odtoku odpadních vod do stávající dešťové kanalizace, vsaků do půdy a dalším negativním vlivům na životní prostředí. Součástí stavby kanalizace bylo i přepojení kanalizačních přípojek na nové stoky.

Doloplazy - odkanalizování obce Doloplazy - odkanalizování obce

Zpět na přehled