ČOV Olomouc – intenzifikace II

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
dodavatel strojní části
Investor:FEMAX-ENGINEERING, s.r.o.
Termín realizace: 07/2005 - 04/2006
Generální projektant:D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Počet EO:167 000 EO
Stávající aktivační nádrže provozované v šesti souběžných linkách byly přestavěny na dvě samostatné linky. Stávající způsob přímého odpouštění kalových vod do procesu přes vstupní čerpání byl nahrazen řízeným čerpáním kalové vody do regeneračních sekcí aktivačních nádrží. Pro snížení zbytkového znečištění dusíkem ve všech formách je navrženo dávkování metanolu. V rámci intenzifikace došlo k přebudování celého systému výroby, distribuce a rozdělení vzduchu do aktivačních i regeneračních nádrží.
ČOV Olomouc – intenzifikace II ČOV Olomouc – intenzifikace II ČOV Olomouc – intenzifikace II ČOV Olomouc – intenzifikace II ČOV Olomouc – intenzifikace II

Zpět na přehled