ČOV Lutín – rekonstrukce

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Obec Lutín
Termín realizace: 08/2006 - 07/2007
Generální projektant:EKO EKO, s.r.o.
Počet EO:6 200 EO
Cílem tohoto projektu bylo rozšířit kapacitu ČOV na 6200 EO tak, aby vyhovovala zatížení, které na ni bude po dokončení reálně přiváděno a současně vytvořit rezervu kapacity pro výhledové napojení dalších zdrojů znečištění. Pro čištění odpadních vod v dané lokalitě je navržena moderní technologie, která trvale zaručí vysokou kvalitu vyčištěných odpadních vod v souladu s platnými legislativními požadavky. Při návrhu rekonstrukce ČOV bylo nutné v maximální možné míře využít stávající objekty. Nová technologie zahrnuje mechanické předčištění a následné biologické čištění odpadních vod aktivačním procesem se zvýšeným odstraňováním dusíkatého znečištění založeným na principu biologické nitrifikace a denitrifikace. Navržená technologie vytvoří rovněž podmínky pro průběh biologického odstraňování sloučenin fosforu. Přebytečný kal bude gravitačně zahušťován, aerobně stabilizován a odvodňován na strojním zařízení (dekantační odstředivce).
ČOV Lutín – rekonstrukce ČOV Lutín – rekonstrukce ČOV Lutín – rekonstrukce ČOV Lutín – rekonstrukce ČOV Lutín – rekonstrukce

Zpět na přehled