ČOV Karlovy Vary - rekonstrukce a intenzifikace

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Termín realizace: 12/2000 – 06/2003
Generální projektant:KV engineering, spol. s r.o.
Počet EO:80 000 EO
Stávající technologické uspořádání čistírny odpadních vod bylo změněno na D-N systém (systém nitrifikace-denitrifikace) zařazením obou aktivačních linek do série. Vratný kal a mechanicky předčištěná odpadní voda je přivedena do denitrifikační nádrže, která je vybavena míchadly zajišťujícími homogenizaci aktivační směsi. Aktivační směs je dále vedena do stávajících podélných dosazovacích nádrží, které byly rekonstruovány na nitrifikační stupeň. K tomuto účelu jsou v nádrži osazeny jemnobublinné aeračními elementy. Z přebudované dosazovací nádrže na nitrifikaci je veškerá směs odpadní vody a aktivovaného kalu dále přiváděna do staré aktivační nádrže, která má rovněž funkci nitrifikačního stupně. Vyčištěná odpadní voda a aktivovaný kal jsou separovány v soustavě stávajících kruhových dosazovacích nádržích a nově vybudovaných nádržích o průměru 27m.
ČOV Karlovy Vary - rekonstrukce a intenzifikace ČOV Karlovy Vary - rekonstrukce a intenzifikace ČOV Karlovy Vary - rekonstrukce a intenzifikace ČOV Karlovy Vary - rekonstrukce a intenzifikace ČOV Karlovy Vary - rekonstrukce a intenzifikace

Zpět na přehled