ČOV Havířov – rekonstrukce biologického čištění

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:SmVaK Ostrava, a.s.
Termín realizace: 10/2004 – 05/2005
Generální projektant:KONEKO, spol. s r.o
Počet EO:103 000 EO
Rekonstrukce zahrnovala především úpravy mechanického a biologického čištění. U mechanického čištění bylo účelem úprav prodloužení doby zdržení primárního kalu v usazovací nádrži a současné promývání zachyceného primárního kalu přiváděnou odpadní vodou. U úprav biologického čištění byl dnešní systém 6-ti oběhových nádrží nahrazen kaskádovým řazením nádrží, při kterém se střídají pravidelně nádrže denitrifikace a nitrifikace. V tomto případě byla aktivace rozdělena na tři kaskády. Rekonstrukce ČOV Havířov zahrnovala rekonstrukci provozních souborů zahuštění přebytečného kalu, vyrovnání odtoku kalové vody a akumulace dovážených vod.
ČOV Havířov – rekonstrukce biologického čištění ČOV Havířov – rekonstrukce biologického čištění ČOV Havířov – rekonstrukce biologického čištění ČOV Havířov – rekonstrukce biologického čištění ČOV Havířov – rekonstrukce biologického čištění

Zpět na přehled