ČOV Frýdlant - rekonstrukce

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:SmVaK Ostrava, a.s.
Termín realizace: 09/2004 – 05/2005
Generální projektant:Hydroprojekt CZ a.s., Ostrava
Počet EO:15 000 EO
Rekonstrukce zahrnovala výstavbu nové nádrže pro regeneraci vratného kalu včetně úpravy technologického zařízení, zvýšení dodávky kyslíku do oxidačního příkopu, vybudování samostatného potrubí vratného kalu z nové regenerace do oxidačního příkopu, rekonstrukci elektrorozvodů, elektrických rozvaděčů. Technologická linka ČOV bude mechanicko-biologická s technologií dlouhodobé aktivace se simultánní nitrifikací a denitrifikací a s oddělenou regenerací kalu.
ČOV Frýdlant - rekonstrukce ČOV Frýdlant - rekonstrukce ČOV Frýdlant - rekonstrukce ČOV Frýdlant - rekonstrukce ČOV Frýdlant - rekonstrukce ČOV Frýdlant - rekonstrukce ČOV Frýdlant - rekonstrukce

Zpět na přehled