Čistá Horní Úpa - Intenzifikace ČOV Trutnov - Bohuslavice

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
generální dodavatel stavby
Investor:BAK a.s.
Termín realizace: 10/2007 - 10/2009
Generální projektant:HYDROPROJEKT CZ a.s
Projekt Čistá horní Úpa patří k projektům, které se podílí na výrazném zkvalitnění životního prostředí. Jeho přínosem je nejen kvalitnější voda v horním toku řeky Úpy, ale i vyšší stupeň ochrany podzemních vod. V rámci projektu bylo realizováno 32 liniových staveb v úhrnné délce 29 km stokové sítě a zmodernizována čistírna odpadních vod v Bohuslavicích nad Úpou. Na projekt získaly Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. příspěvek z Fondu soudržnosti. Hlavním cílem projektu je naplnění požadavků evropské směrnice o čištění městských odpadních vod v Trutnově a blízkém okolí. ČOV Bohuslavice nad Úpou byla zrekonstruována a její kapacita byla navýšena o 6 555 EO. Tato ČOV je v provozu od roku 1991 a tomu odpovídalo i opotřebení technologického vybavení. Technologie byla rovněž morálně zastaralá a bylo problematické zajistit čištění odpadních vod v souladu se stále platnou legislativou. Z tohoto důvodu byla čistírna upravena tak, aby vyčištěné odpadní vody vyhovovaly podmínkám nejnovějších předpisů a rozšíření čistírny zajistilo kapacitní rezervu pro další rozvoj oblasti na horním toku řeky Úpy. (http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Fond-soudrznosti/Projekty/Slavnostni-dokonceni--projektu-Fondu-soudrznosti--[2012-08-10]; (http://www.bak.cz/reference/cista-horni-upa--r40.htm[2012-08-10])
Čistá Horní Úpa - Intenzifikace ČOV Trutnov - Bohuslavice Čistá Horní Úpa - Intenzifikace ČOV Trutnov - Bohuslavice Čistá Horní Úpa - Intenzifikace ČOV Trutnov - Bohuslavice Čistá Horní Úpa - Intenzifikace ČOV Trutnov - Bohuslavice Čistá Horní Úpa - Intenzifikace ČOV Trutnov - Bohuslavice

Zpět na přehled