BARTOŠOVICE – KANALIZACE A ČOV

Čistírny odpadních vod a kanalizace

ARKO TECHNOLOGY a.s.
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY
Investor:OBEC BARTOŠOVICE
Termín realizace: 05/2012 - 03/2015
Generální projektant:IVO HRADIL – VODOPROJEKT
Investiční náklady:165 087 tis. Kč
Počet EO:1650

Projekt „BARTOŠOVICE – KANALIZACE A ČOV“ obsahoval realizaci mechanicko-biologické dvoulinkové ČOV pro 1650 EO s nitrifikací a denitrifikací v aktivačních nádržích, dosazovací nádrže, nádrže kalového hospodářství a vstupní čerpací stanici. Vlastní studnu pro zásobování ČOV provozní vodou.

Celková délka kanalizační sítě je 19 734 m, z toho délka hlavních kanalizačních sběračů DN500 až DN250 je 15 106 m, délka odbočení k domovním přípojkám DN200 až DN150 je 2 593 m a délka tlakové kanalizace DN100 až DN65 je 2 035 m.

Na stokové síti bylo celkem vybudováno 15 čerpacích stanic, které jsou rozděleny na hlavní ČS1-6 a podružné ČS2-10. Všechny jsou navrženy betonové průměru 2 500 mm až 2 000 mm. Čerpací stanice se od sebe liší zvolenou technologií. Hlavní ČS1-6 mají navrženou čerpací technologii EMUPORT WILO a dočasné čerpací stanice jsou navrženy klasické „mokré“ jímky s čerpadly WILO.

Zpět na přehled