Vedení společnosti

 

Ing. Lukáš Mrázek

Ředitel společnosti

Absolvent MZLU v Brně, Fakulta provozně ekonomická - obor ekonomika a management. V roce 2004 nastoupil do společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. na místo obchodně-ekonomického manažera, později na místo ekonomického ředitele, výkonného náměstka a od března 2014 zastává pozici ředitele společnosti.

 

Představenstvo

Ing. Tomáš Keberle

Předseda představenstva a výkonný náměstek

Absolvoval VUT Brno, Fakultu stavební, obor Vodohospodářské stavby. V rámci povinné vojenské/civilní služby pracoval jako vychovatel a následně vedoucí výchovných skupin v ústavu pro mentálně postižené.  Následně strávil rok v zahraničí a po návratu pracoval ve společnostech Ahold Czech. Rep., a.s., T-Mobile Czech. Rep., a.s. a VHS Brno, a.s. Do společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s. nastoupil v dubnu 2006 jako vedoucí staveb. V srpnu 2013 byl jmenován do funkce technického náměstka – stavby a od března 2014 působí na pozici výkonného náměstka společnosti.

 

 

Ing. Jiří Svoboda

 

Člen představenstva a administrativně finanční náměstek

Absolvent Technické univerzity v Liberci, Ekonomická fakulta. V roce 2003 nastoupil do společnosti SMP CZ, a.s. na místo Controller specialista a za krátko na místo náměstka ředitele divize SMP CZ. V lednu 2012 přestoupil do společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s., kde působí jako administrativně finanční náměstek. 

 

 

Ing. Martin Pajer

Člen představenstva a obchodní náměstek

Absolvent stavební fakulty VUT Brno. Po ukončení studia nastoupil do společnosti Skanska a.s., kde pracoval jako hlavní stavbyvedoucí vodohospodářských staveb. V roce 2004 začal pracovat ve společnosti SMP CZ, a.s. na pozici vedoucího střediska. V roce 2010 byl akcionářem jmenován do vedení dceřiné společnosti SMS, a.s.. V lednu 2017 přestoupil do společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s., kde působí jako obchodní náměstek. 

Vedoucí pracovníci

Ing. Oto Zwettler

Obchodní náměstek

 

Ing. Josef Šálek

Technický náměstek

 

Ing. Josef Denker

Vedoucí obchodního oddělení

 

Ing. Martin Mikula

Vedoucí projekce

 

Petr Látal

Vedoucí střediska provozování vodohospodářských zařízení