Standardy BOZP

Je pro nás nanejvýš důležité, aby se naši spolupracovníci vraceli domů z práce zdraví. Proto se snažíme pro naše zaměstnance zajistit ty nejlepší možné podmínky pro bezpečnou práci.

Ve společnostech Skupiny SMP provádíme veškeré naše činnosti v souladu s platnými legislativními požadavky. Zároveň uplatňujeme i naše standardy, ke kterým jsme dospěli během našeho působení na českém trhu. Tyto bezpečnostní standardy jsou závazné nejen pro nás a naše zaměstnance, ale i pro všechny naše spolupracovníky na našich stavbách.
Děkujeme za jejich dodržování!
Všechny společnosti Skupiny SMP mají zaveden a certifikován systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví podle specifikace OHSAS 18001 a v brzké době budou certifikovány v ISO 45001.
Každý rok si stanovujeme nové cíle v oblasti BOZP a jejich plnění vyhodnocujeme. Každoročně se připojujeme k Mezinárodnímu týdnu bezpečnosti Skupiny VINCI. Mezinárodní týden využíváme k nadstandardním, interaktivním školením, rekapitulaci situace v oblasti BOZP a získávaní zpětné vazby od našich lidí.
Vítáme a oceňujeme návrhy na změny, které vedou ke zvýšení a ke zlepšení bezpečnosti naší práce. Apelujeme proto na všechny naše zaměstnance, spolupracovníky a dodavatele, aby byli aktivní součástí týmu v otázkách bezpečnosti a iniciativní v lepším využívání našich zdrojů a vybavení.

 

První pomoc

Osobní ochranné pracovní prostředky

Vstupní informace na stavbách

Bednění

Lešení

Výšky

Osobní ochranné pracovní prostředky pro práci ve výškách

Pravidlo STOP

Bezpečnostní pokyny pro řidiče služebních vozidel skupiny B

Práce v ochranném pásmu venk. vedení VN a VVN

Svařování

Izolatérské práce

Doprava na staveništi

Elektrická nářadí a prodlužovací kabely

Předpínání výztuže