Zastoupení SÜLZLE KLEIN

10-10-2016

ARKO TECHNOLOGY a.s. na mezinárodní výstavě IFAT 2016 podepsalo smlouvu o zastoupení SÜLZLE KLEIN (http://suelzle-klein.de/) a stalo se od 05/2016 výhradním zástupce společnosti pro ČR a SR.

Tato firma byla vybrána k pokrytí nových požadavků v oblasti kalového hospodářství v souvislosti s připravenými změnami legislativy v ČR a v EU z toho důvodu, že se jedná o tradiční firmu s historií více jak 110 let, v oblasti kalů více jak 50 let.

SÜLZLE KLEIN GmbH je světová jednička ve vývoji a realizaci zařízení pro zahušťování, odvodňování a sušení čistírenských kalů. Od svého založení v roce 1905, se firma KLEIN postupně etablovala na trhu jako specialista na řešení kalu.

První pásový lis byl vyvinut v roce 1966, v roce 1998 se skupina zaměřená na životního prostředí se stala nezávislou společností. Postavení na trhu byla rozšířeno vývojem a zaváděním nízkoteplotního sušení čistírenských kalů pomocí linky Pro-Dry®. Pro menší kapacity firma reagovala na požadavky zákazníků nízkoteplotními sušárnami Compact-Dry a Conti-Dry. 

ARKO má exklusivní přístup k know-how SÜLZLE KLEIN. V této souvislosti úzce spolupracujeme při přípravě investic jak s klienty, tak i projektanty.

Máme vypracovány vlastní metodiky pro posouzení kalové problematiky na ČOV, disponujeme vlastním know-how pro tepelné bilance ČOV, pro materiálové transformace sušeného kalu např. pomocí pyrolýzy nebo zplyňování. Díky úzké spolupráci s mateřskou společností SMP CZ a.s. jsme schopni poskytovat konzultační služby v celém projektovém cyklu a rovněž optimalizovat stavební řešení sušáren.   

ARKO TECHNOLOGY a.s. navázalo také spolupráci s další firmou skupiny SÜLZLE Group, a to se SÜLZLE KOPF, která je ve skupině zaměřena na energetickou transformaci kalů pomocí zplyňování a realizuje největší projekt v této oblasti v EU na ČOV Koblenz.