Zahájení stavby "ČOV Přerov - kalová koncovka"

20-07-2020

V červenci 2020 byla slavnostně zahájena stavba "ČOV Přerov - kalová koncovka". Stavba má termín dokončení 12 měsíců a jedná se o komplexní rekonstrukci a vyřešení problému čistírenských kalů a hygieziace kalů nejen pro ČOV Přerov, ale i pro celé Vodovody a Kanalizace Přerov, a.s. Hlavní technologickou jednotkou je sušárna kalů, která slouží k jejich hygienizaci podle Vyhlášky 437/2016 Sb., tak aby bylo splněno toto nařízení vlády k nakládání s potenciálně nebezpečnými odpady.

Součástí je i výstavba hal Sušení a Odvodnění, nové odvodňovací linky, rekonstrukce a dodávka nového plynového a tepelného hospodářství. Vše navíc kromě mimořádně napjatého termínu bude probíhat za plného provozu této ČOV, která je dimenzovaná na 140.000 ekvivalentních obyvatel. Jedná se zatím o největší zakázku na dodávku a montáž této hygienizační linky čistírenského kalu v České republice.

Stavbu bude společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. realizovat společně se společností OHL ŽS, a.s.

 

Další informace naleznete např. na stránkách města Přerova nebo na stránkách Vak Přerov nebo na stránkách OHL ŽS.

 

Reportáž ze slavnostního zahájení je možné shlédnout na stránkách Televize Přerov.