Zahájení díla Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia

30-06-2017

Pro investora Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. realizuje výstavbu gravitační  a tlakové kanalizace v obcích Sebedražie, Cígeľ a Koš. Délka gravitační kanalizace je 15.831 m z navrženého materiálu PVC DN 300. Výtlačné řady jsou provedeny z PE trub DN 90 a 125 mm o celkové délce 1.942 m. Součástí projektu je i provedení 6 ks čerpacích stanic. V červnu došlo k předání staveniště a zahájení projektových a přípravných prací.