Výstava VODOVODY - KANALIZACE 2019

24-05-2019

Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019, která je největším tuzemským oborovým setkáním a koná se jednou za dva roky, probíhala ve dnech 21.–23. května v areálu PVA Praha-Letňany. Společnosti SMP CZ, a.s. a ARKO TECHNOLOGY a.s. prezentovaly úspěšné projekty z poslední doby. Probíhala zde řada obchodních jednání a neformálních setkání.

Součástí výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 byl zajímavý odborný program, kde jsme se aktivně zúčastnili společnou přednáškou obou firem Moderní technologie zpracování kalů s využitím tepla (autoři M. Kos, O. Zwettler), která reagovala na aktuální výzvu energetického a materiálového využití čistírenských kalů, která stojí před vodárenskými společnostmi. Společný stánek společností ARKO TECHNOLOGY, a.s. a SMP CZ, a.s. byl oceněn v soutěži o nejlepší expozici v kategorii do 60 m2.