Výměna spirálových výměníků

15-03-2017

Pro investora INGOS, s.r.o., Praha bude společnost ARKO TECHNOLOGY realizovat výměnu spirálových výměníků SHE SW 750/28. Jedná se o největší spirálové výměníky v ČR, umístěné budou na ÚČOV Praha. Realizace zakázky bude rozdělena do tří etap, vždy ke konci měsíce června, července a srpna 2017. V každé etapě se dodají tři kusy výměníků. Výrobcem výměníků je francouzská společnost Nexson Group SAS. Samotné výměníky by ovšem neplnili správně svou funkci bez správně definovaných komponent a provozních režimů. Proto se ARKO TECHNOLOGY, a.s. se podílí nejen na dodávce, ale i na realizační projektové dokumentaci k této akci, za níž stojí Ing. Martin Mikula, vedoucí projekčního oddělení ARKO TECHNOLOGY, a.s. a samostatný projektant Ing. Karel Skoupý.