Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

31-03-2016

V březnu 2016 vydala ČKAIT publikaci Inženýrská komora 2016, která je exklusivním výběrem odborných informací za rok 2015. Publikace obsahuje rozsáhlý článek o rekonstrukci a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž. Společnost ARKO TECHNOLOGY, a.s. se na této rekontrukci podílela jako generální dodavatel technologie. 

V rámci rekonstrukce úpravny vody se nahradilo strojní zařízení v celém rozsahu novým zařízením (s výjimkou zařízení na dávkování plynného chloru a míchadel ve flokulaci). Byla provedena změna technologie spočívající nahrazením vápenného mléka ozonizací pro separací železa a manganu ve vodě. Kompletní rekonstrukcí prošel i stávající systém dispečinku a byla provedena i rekonstrukce a rozšíření laboratoří.

 

Celý článek v publikaci Inženýrská komora 2016 zde:  ÚV Kroměříž